Menu Close

Erasmus+ projekto mokymai siekiant glaudesnio pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo

Vilniaus lopšelio darželio „Justinukas“ pedagogai bei psichologė š. m. balandžio 11-13 d. dalyvavo tęstiniuose nuotoliniuose Erasmus+ KA229 projekto „Kokybiškas grįžtamasis ryšys ikimokyklinio ugdymo įstaigose – raktas į sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą“ mokymuose, kurių metu projekto dalyviai gilino žinias apie grįžtamojo ryšio kokybę, komunikaciją su tėvais, sužinojo praktinių būdų, kaip priimti bei teikti grįžtamąjį ryšį tėvams.

Erasmus+ projekto mokymai siekiant glaudesnio pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo

Balandžio 11-13 d. Vilniaus lopšelio darželio „Justinukas“ pedagogai bei psichologė dalyvavo tęstiniuose nuotoliniuose Erasmus+ KA229 projekto „Kokybiškas grįžtamasis ryšys ikimokyklinio ugdymo įstaigose – raktas į sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą“ (Nr. 2020-1-LT01-KA229-077868_1) mokymuose, kuriuos koordinavo projekto partneriai iš Rumunijos. Projekte dalyvaujančių šalių: Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Graikijos ir Bulgarijos mokytojai, išgryninę aktualias problemines temas analizavo galimus sprendimų planus bei veiksmus. Pirmą mokymų dieną lopšelio darželio „Justinukas“ komanda nagrinėjo bei pristatė partneriams situacijas temomis „Kaip pakeisti nepagarbų vaiko elgesį su suaugusiais (mokytojais, tėvais). Kokia turi būti bendravimo kultūra ?“, „Kaip išmokyti vaiką spręsti konfliktines situacijas be agresijos. Agresyvus vaiko elgesys“, bei „Kaip padėti vaikui susitvarkyti su emocijomis, kai patiria nesėkmę arba užduotį atlieka ne tobulai pagal savo standartus“. Diskusijų pabaigoje mokymų dalyviai apibendrino rezultatus bei pateikė rekomendacijas.
Antrą mokymų dieną partnerių komandos iš Rumunijos ir Graikijos pristatė galimus situacijų, pagrįstų realiais įvykiais, sprendimus kaip teikti grįžtamąjį ryšį. Kaip galimybę tėvams geriau pažinti vaiką, buvo siūloma tėvams dalyvauti ir stebėti savo vaiką grupėje, taip padedant pastebėti vaiko elgseną ugdantis tarp bendraamžių. Tokią praktiką jau taiko Rumunijos mokytojai. Trečią mokymų dieną buvo tęsiami Bulgarijos mokytojų pristatymai. Šių mokymų metu projekto dalyviai gilino žinias apie grįžtamojo ryšio kokybę, komunikaciją su tėvais, sužinojo praktinių būdų, kaip priimti bei teikti grįžtamąjį ryšį tėvams. Pasidalintos patirtys suteikė mokytojoms daugiau žinių ir pasitikėjimo savimi bei motyvacijos siekti per grįžtamąjį ryšį glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais.

 

Parengė „Justinuko“ lopšelio darželio Erasmus+ projekto komanda:
direktorė Monika Kelpšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Kirdeikienė,
psichologė Asta Kundreckaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ieva Pašvenskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Baltušytė ir Jurgita Kitovienė.