Menu Close

Įstaigos savitumas

VIZIJA

Moderni, besimokanti ikimokyklinė įstaiga, suburianti darnią bendruomenę ir užtikrinanti kokybišką vaikų ugdymą, tenkinant kiekvieno vaiko ugdymo(si) poreikius.

MISIJA

Siekti kokybiško ugdymo proceso:

  • atskleidžiant vaiko prigimtines galias;
  • atliepiant individualius vaiko poreikius;
  • plėtojant gyvenimui ir sėkmingam ugdymui(si) būtinas kompetencijas bendradarbiaujant su šeima.

FILOSOFIJA

Ugdymas orientuotas į patį vaiką bei jo patirtinį ugdymą(si), inicijuojant veikti pedagogo pavyzdžiu.