Menu Close

Meninio ugdymo veikla

Asmenybės meninis – muzikinis ugdymas, jo įgimtų gebėjimų, psichinių ,fizinių  bei dvasinių galių puoselėjimas.

Uždaviniai:

 • Siekti ,kad ugdymo metodai atitiktų vaikų amžiaus nulemtą patirtį, sąlygodama jo pažintinių, jausminių, ir veiklos galių.
 • Skatinant vaiko iniciatyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą.
 • Skatinti ugdytinių pažinti savo tautos kultūrą, tradicijas.

Prioritetai:

 • Ikimokyklinių ugdymo programų turinio refleksija ir pokyčiai.
 • Laimingas ,kūrybingas muzikuojantis vaikas.
 • Saugus ir sveikas vaikas.

Meninės veiklos formos:

 • Muzikinės valandėlės.
 • Šventės, pramogos, vakaronės.
 • Muzikos integravimas į kitas vaikų  veiklas.
 • Koncertinė veikla.
 • Individuali vaikų muzikinė veikla.