Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 Finansinių ataskaitų rinkinys

 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga 2018

Ataskaita tėvų mokestis

 Programos sąmata mokinio krepšelis

 2018 metų sąmata

 Kovo mėn ataskaita

 Aplinkos lėšos

 Ugdymo aplinkos ataskaita

 Mokinio krepšelio finansavimas

 Mokinio krepšelio ataskaita

 Mokinio krepšelio sąmatos vykdymo ataskaita II ketv

Mokinio krepšelio ataskaita III ketvirtis

Mokymo lėšos švietimo pagalbai 2019m I ketv. 

Mokymo lėšos ugdymo procesui organizuoti 2019m. I ketv

Mokymo aplinkos finansavimas iš mokymo lėšų 2019m. I ketv

 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (darželio) 2019m I ketv. 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019m I ketv.

 Tėvų mokesčio surinkimo ataskaita_20

 Tėvų mokesčio surinkimo ataskaita_64

 Tėvų mokesčio surinkimo ataskaita 2018

 Tėvų mokestis

 Tėvų mokesčio surinkimo ataskaita III ketv

Tėvų mokesčio surinkimo ataskaita

Tėvų mokesčių surinkimas ugdymo įstaigose III ketv

 Tėvų mokesčio sąmatos vykdymo ataskaita II ketv

 Tėvų mokesčio surinkimo ir panaudojimo ataskaita II ketv

 Tėvų mokesčio surinkimo ir panaudojimo ataskaita III ketv

 Tėvų mokesčio surinkimas ataskaita ketvirtinė 1

 Tėvų mokesčio surinkimas ataskaita ketvirtinė 2

 Ugdymo aplinkos finansavimas remonto darbai 2018

 Ugdymo aplinkos finansavimo išlaidos

 Ugdymo aplinkos ataskaita II ketv

 Ugdymo aplinkos finansavimas ikimokykliniam ugdymui III ketv

 Ugdymo aplinkos finansavimas remonto darbams III ketv.

 Ugdymo aplinkos finansavimas 2019 I ketv.

 Pažyma dėl finansavimo sumų