Vilniaus lopšelyje – darželyje „Justinukas“ veikia Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, pritaikyti programas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

 

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

- Nagrinėja vaikų adaptacijos ir ugdymosi sunkumų priežastis ir teikia rekomendacijas pedagogams ir tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų ir metodų.
- Analizuoja teikiamos pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikui veiksmingumą.
- Atlikus vaikų pirminį įvertinimą teikia rekomendacijas VPPT ir/ar vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.


Vaiko gerovės komisiją sudaro:

Asta Kundreckaitė – komisijos pirmininkė (psichologė)

Rima Mačiulienė – komisijos sekretorė (mokytoja metodininkė)

Ilona Nazarovienė – komisijos pirmininko pavaduotoja (logopedė)

Vilma Nedzveckienė – komisijos narė (mokytoja metodininkė)

Gitana Ribokienė – komisijos narė (mokytoja metodininkė)

 Simona Nosanenko – komisijos narė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)

 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai numatomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

 

* Logopedės paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

* Psichologės paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

* Specialiosios pedagogės paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

Socialinės pedagogės paslaugos lopšelyje-darželyje.pdf

 

Vaiko gerovės komisijos darbas nuotoliniu būdu.pdf 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m.m.pdf 

ĮSAKYMAS DĖL SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO.PDF

DĖL PASIKEITUSIO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO.PDF (įsigaliojo nuo 2018 m. vasario 1 d)

ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „JUSTINUKAS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS.doc

Kontaktai

Mes draugaujame

 

 

 

 

 

 

       

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Toliau naudodamiesi svetaine sutinkate, kad jie būtų naudojami. More details…