Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

NVSC_Algoritmai_tėvams.pdf